Помет N18

Опубликовано в Продажа котят.

 

ПОМЕТ N

Д.р.04.04.2018

      MG_8175 serd            MG_1130

ART-BRIT FOX

BRI e

 

 ART-BRIT`S PATSY

 BRIo

 

 

  КЛИЧКА, ОКРАС, СТАТУС

  MG_1122

NUX of ART-BRIT 

 кот (male)

 BRI p (фавн)

 нашел своих хозяев

  MG_1460

 

 MG_1309  MG_1310

 CH. NILS of ART-BRIT 

 кот (male)

 BRI p(фавн)

N/b A или AB (носитель аллели b)

ADPKD N/N

вирусная лейкемия, вирусный иммунодефицит - 0 

оставлен в питомнике